ԱՓՌՀ «Ստրելեց Մոնիտորինգ»

Հրդեհապաշտպանիչ և անալոգային հասցեական ահազանգման և ազդանշանային ներշենքային ռադիոհամակարգ` ՍՏՐԵԼԵՑ:

Ահազանգի փոխանցումը իրականացվում է ռադիոալիքի միջոցով:

*Անհրաժեշտության դեպքում տեղակայվում է արտաքին ալեհավաք:

ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ`

ՍՏՐԵԼԵՑ®  ներշենքային ռադիոհամակարգը նախատեսված է ռադիոալիքային հրդեհապաշտպանիչ, անալոգային հասցեական հրդեհային ահազանգման և ազդանշանային համակարգի կազմակերպման համար:

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ`
•համակարգի բարձր աղմկամեկուսացում`
– փոխանակման երկկողմանի արձանագրություն բոլոր Արգուս-Դիալոգ® ռադիոսարքավորումների միջև,
– 10 ռադիոհաճախականության փոխանցման ալիքներ (ավտոմատ և ձեռքի ընտրությամբ),
– ռեզերվային փոխանցման ալիքի ավտոմատ ընտրություն (ազմկամեկուսացված),
– դինամիկ երթուղավորում,
– ընդարձակ ռադիո ընդունում,
– մինչև 400 ռադիոընդունիչ սարքեր, որոնք գտնվում են փոխադարձ ռադիոծածկույթի տարածքում, նույն ռադիոհաճախականության փոխանցման ալիքի վրա:
• հասցեական հրդեհային ռադիոհամակարգի կառուցման հնարավորություն:
• վերահսկողական ռադիոազդանշանների փոխանցման ծրագրավորվող ժամանակահատված` 12 վայրկյանից մինչև 2 րոպե:
• Ազդանշանների ծածկագիտական պաշտպանություն դինամիկ նույնացման մեխանիզմով
• համակարգի մանրաբջջային տոպոլոգիա

Համակարգի կարողությունը`
• մինչև 16 ռադիոտարածման սարք
• մինչև 16 երթուղավորիչ
• մինչև 512 ռադիոհաղորդիչ և տեխնոլոգիական դետեկտոր (մինչև 32 հատ յուրաքանչյուր ռադիոտարածման սարքի համար)
• մինչև 256 ռադիոալիքային կատարողական սարք  և վերահսկման սարք (մինչև 16 յուրաքանչյուր ռադիոտարածման սարքի համար + 16 գլոբալ համակարգի համար):

ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ`

• մինչև 600 մ միկրոբջջի սահմաններում
• մինչև 1 000 մ միկրոբջիջների մինչև
• մինչև 15 000 մ`15  վերահաղորդման տարածք

ՌԱԴԻՈՀԱՂՈՐԴԻՉ ՍԱՐՔԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏևՈՂՈՒԹՅՈՒՆ`
– հիմնական մարտկոցից` 3-ից մինչև 7,5 տարի,

– ռեզերվային մարտկոցից` 2 ամսվանից ոչ պակաս:

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԱԿՏԻԿԱ`

ՍՏՐԵԼԵՑ® ռադիոհամակարգը բաղկացած է հրդեհապաշտպանիչ / ռադիոտարածման (16 հատ) և երթուղավորիչների (16 հատ) ամբողջությունից: Ծառի գագաթին գտնվող ռադիոտարածման սարքը հանդիսանում է ամբողջ ռադիոցանցի համակարգող:

Յուրաքանչյուր ռադիոտարածման սարք վերահսկում և կառավարում է`
– 32 ռադիոհաղորդիչ,
– 16 հրդեհապաշտպանիչ բաժիններ / հրդեհային տարածքներ,
– 16 կատարողական սարքավորումներ:
Բաժինների / տարածքների իրավիճակի կառավարումը իրականացվում է ինչպես տեղական` (ПУЛ, ПУЛ-РРБУБУК-Р), այնպես էլ ռադիոցանցի ընդարձակիչ-կոորդինատորից` (ПУ-РПУП-РПУЛ-РРБУБУК-Рծրագրային ապահովում):
Ազդանշանների փոխանցման ժամանակ կիրառվում է դինամիկ նույնացման մեխանիզմը` սարքավորումները կիրառում են հատուկ բանալիներ` ռադիոսարքավորումների փոխարինման և համակարգով անօրինական կառավարման հնարավորությունը բացառելու նպատակով:

Դինամիկ երթուղավորման կիրառման դեպքում դուստր ընդարձակիչները կիրառում են երթուղային ավտոմատ ընտրություն համակարգի կոորդինատորի հետ տեղեկատվության փոխանակման նպատակով:
Տեղեկատվության փոխանակումը (համակարգի իրավիճակի մասին, կառավարման հրամանների փոխանցման և այլ տվյալների մասին) իրականացվում է` СПИ “Ատլաս-20“-ում ընդգրկված անձնական համակարգչից, ծանուցումների փոխանցման սարքավորումներից և այլ արտաքին սարքավորումներից` RS-232 ինտեֆեյսի միջոցով:

Տեխնիկական բնութագրություն

 

• կապի հեռավորություն (բաց տարածություն)
– ռադիոտարածման սարքերի և երթուղավորիչների միջև
– ռադիոտարածման և ծանուցող սարքերի միջև

մինչև 1 000 մ
մինչև 600 մ

• գործող հաճախականության ձայնածավալ

433 կամ 868 ՄՀց

• ճառագայթման հզորության, ոչ ավել քան
• մոդուլացիայի տեսակ

10 մՎտ
ЧМ

• հաճախականության ալիքների քանակ

10 հատ

• վերահսկողական ազդանշանների փոխանցման ժամանակահատված

12 վ-ից 2 րոպե

• գործող ջերմաստիճանի ձայնածավալ

-30..+55 °C

• Rобн (հրդեհային ահազանգման համակարգի արդյունավետ միացման հնարավորությունը)

0,999

• Rсоуэ (СОУЭ  արդյունավետ միացման պայմանական հնարավորություն)

0,999

Comments are closed.